ААЛЬ I

Хүний төрөлхийн ба амьдралын явцад төлөвшин тогтсон зан байдал, ааш авир: ааль муутай (ааш зан дэлгэрэнгүй...

ааль муутай ааш зан муутай
ааль сайтай ааш зан сайтай
ааль эелдэг ааш зан эелдэг даруу
ааль авир

ааш зан хийгээд бусадтай харьцах харьцаа

ааль араншин

ааш зан

ааль журам

зан ааш, ёс журам, авир байдал

ааль зан ~ зан ааль

зан байдал

галбир ааль

бие галбир хийгээд ааш зан

сайн аалиар нэр олох, муу аалиар нэр гутах зан сайтай бол хэн бүхэнд нэр хүндтэй, зан муутай бол хүн бүхэнд нэр нь муу гэсэн санаа
Ижил үг:

ААЛЬ II