ААЛЬГҮЙДЭХ

Аальгүй зантай учир зохисгүйдэх - Нүдээ анилдуулан, ирмэлдүүлэн аальгүйдэв. дэлгэрэнгүй...