ААЛЬГҮЙТЭХ

Хэтэрхий аальгүй зан гаргах, аалиа алдаж сэртэнтэх: аальгүйтэх янзтай (хэтэрхий аальгүй зан гаргах дэлгэрэнгүй...