ААН

Ямарваа юмыг магадлан тодорхой болгох, батлан гэрчлэх утга илтгэх аялга: аан, тэгээ юү (аа тийм дэлгэрэнгүй...

аан тэгээ юү аа тийм үү
аан юу гэнээ аа, юу гэнээ
аан гэх за хэмээн сонсох
аан уунгүй

а. Бүгдийг нь, цөмийг нь; б. Хоёр үгний солиогүй, хайхрамжгүй

аантай уунтай

мэнд устай байх

аан гээд уун гэж бай анхааралтай сонсож бай гэсэн санаа