ААЛЬГҮЙРЭХ

Аальгүй болох, ааль зангаа эвдэх: аальгүйрэх хэрэггүй (ааль зангаа эвдэн сээтгэнэх хэрэггүй).