ААЛЬГҮЙРХЭХ

1. Аальгүй сээтгэнүүр байдлаа хөөр бах болгох: аальгүйрхэх янзтай (аальгүй байдлаа хөөр бах болгох) - дэлгэрэнгүй...


2. Муухай зан араншингаараа бусдыг дээрэлхэх, хөөрөлхөх.

аальгүйрхэх янзтай аальгүй байдлаа хөөр бах болгох