сайн аалиар нэр олох, муу аалиар нэр гутах
/ зүйр цэцэн үг /
зан сайтай бол хэн бүхэнд нэр хүндтэй, зан муутай бол хүн бүхэнд нэр нь муу гэсэн санаа