ААЛЬГҮЙВТЭР

Бага зэрэг аальгүй - Мэндийн хариу өгөөд өгөрч цайсан ногоон торгон дээлийн хормойгоор нүцгэн чилгэр хөлийнхөө дэлгэрэнгүй... Д.Норов. Цэцгийн гурван сар., аальгүйвтэр байдалтай (жаахан аальгүй зантай).