ААЛЬ II

1. Алгуур, удаан, аяархан, аажим: ааль явах (аяархан явах);


2. Номхон, хүлцэнгүй, хүний үгээр: ааль хүн (томоотой хүн) - Тэр ер нь ааль хүн дээ. Яриа.

ааль явах аяархан явах
ааль хүн томоотой хүн
Ижил үг:

ААЛЬ I