ДАЙЛААСЛАХ

Дайлаас хийх: тогооны хавхгийг дайлааслах (тогооны модон тагийг холбон бэхлэх).