ДАЙЛАЛДААН

Байлдаан, тулалдаан: дайлалдаан болох (хатгалдсан тулаан болох), байлдаан дайлалдаан дэлгэрэнгүй...

дайлалдаан болох хатгалдсан тулаан болох
байлдаан дайлалдаан дайн тулаан