ДАЙЛАХ I

Идээ будаагаар хүндэтгэн зочилж цайлах, зочдыг хооллох: архиар дайлах (зочлон архи уулгах) - дэлгэрэнгүй...

архиар дайлах зочлон архи уулгах
дайлж шалах идээ ундаар шахах, ягнах
жимсээр дайлах жимсний зүйлээр зочлох
хоолоор дайлах хоол хийж, зочлон хүндэтгэх
дайлах цайлах идээ ундаагаар хүндлэн зочлох
Ижил үг:

ДАЙЛАХ II

ДАЙЛАХ III