ДАЙЛАЛ I

Дайлах II үйлийн нэр; байлдал: дайлал байлдал [хоршоо] (байлдаан тулалдаан).

дайлал байлдал байлдаан тулалдаан
Ижил үг:

ДАЙЛАЛ II