ДАЙЛАГЧ I

Дайлах этгээд, байлдан довтлогч.

Ижил үг:

ДАЙЛАГЧ II