ДАЙЛАГЧ II

Идээ ундаар зочлогч - Миний анчин Ермолай өгөөмөр сэтгэлтэй дайлагчийн араас хүндэтгэлтэй мэхийн талархав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАЙЛАГЧ I