ДАЙЛААС

Модоор зүйж үйлдсэн юмыг холбон торгосон хөндлөн мод: шалны дайлаас (шалыг бэхлэн сууринд нь хадсан дэлгэрэнгүй...

шалны дайлаас шалыг бэхлэн сууринд нь хадсан хөндөл мод
дай дайлаас дай, дайлж холбосон зүйл, холбоо