АЛ III:
/ амьтан /

ал сүүл (хээрийн галуунаас том, цайвалзсан цагаан өрөвлөгтэй, нэлээд өндөрт нисдэг, алхах нь сүрхий, дэлгэрэнгүй...

алдаа өмсөх өмдгүй амандаа амсах будаагүй ихэд ядуу хоосон гэсэн санаа
ал сүүлт хятруу

улаан сүүлт хятруу

Ижил үг:

АЛ I

АЛ II