АЛААЧ
/ доромж /

1. Хүний амь хороогч;


2. Ан амьтныг хэтэрхий ихээр агнагч: алаач хядаач [хоршоо] (харгислан алагч), алаач талаач [хоршоо] (алуурчин, дэлгэрэнгүй...
алаач хядаач

харгислан алагч

алаач талаач

алуурчин, харгислагч