АЛАВЦАХ

Тэвэг, бөмбөг мэтийг хөлөөр дэгдүүлэн өшиглөж наадах.