АЛАВЧЛАХ

1. Дотуур богино өмд өмсөх;


2. Бөс, даавуу зэргийг алавч болгон хэрэглэх;
3. Алавчнаас барих;
4. Салтаандаа хавчуулах.