АЛААЧИН

Яргачин, алаач - Чи чинь хэд хоногоор гэрийн бараа хардаггүй, нүгэлт хар алаачин уу? Д.Мягмар. Гөрөөчин.