АЛ I

Улаан өнгөний хамгийн хурц, тод нь: ал улаан (гал улаан, хурц улаан) - Аливаа бэлгийн дундаас дэлгэрэнгүй... Ч.Алтангэрэл. Монгол зохиолчдын Төвөдөөр бичсэн бүтээл., ал шар (улаан шар), ал сүүлт хятруу [амьтан] (улаан сүүлт хятруу).

ал улаан гал улаан, хурц улаан
ал шар улаан шар
Ижил үг:

АЛ II

АЛ III: