АЛААН

Хүн, амьтныг хороох үйлийн нэр: алаан талаан [хоршоо] (а. Амь өрсөн тулалдах нь, тэмцэлдэх нь; б. дэлгэрэнгүй...

алаан талаан а. Амь өрсөн тулалдах нь, тэмцэлдэх нь; б. Дээрэм тонуул, замбараагүй байдал
алаан тулаан

амь өрсөн тулалдах нь

алаан хядаан

олноор алж хядах нь