ДАВЛАХ I

1. Шингэн юм савнаасаа оргилон хальж бялхах: давлан гарах ус (ихээр бялхан цалгих ус, бургилан гарах дэлгэрэнгүй...


2. Долгилох, давалгаалах - Тэнгисийн ус давлан долгилж байв. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

Ижил үг:

ДАВЛАХ II