ДААЦАТ I

Даац бүхий, даац сайтай - Доор нь даачаа тэрэгний даацат зузаан банз түс түс чихарч нахилзан, тоос гөвөгдөн дэлгэрэнгүй... Д. Намдаг. Цаг төрийн үймээн.

Ижил үг:

ДААЦАТ II

ДААЦАТ III