АЙМАГ I

1. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийн хамгийн том үндсэн нэгж: аймгийн сав дэлгэрэнгүй...


2. Хүний төрөл угсаа, зан суртахуунаараа нэгдэн бүрэлдсэн холбоо: аймгийн чуулган [түүх] (Манжийн ноёрхлын үед монголын аймгийн дээд дэлгэрэнгүй...
3. Юмыг төрөл анги болгосон хуваарь: амьтны аймаг (амьтны ертөнц), нарны аймаг (нар түүнийг тойрон эргэх том бага дэлгэрэнгүй...
аймгийн сав аймгийн бүх нутаг дэвсгэр, хил
аймаг сум Монгол улсын засаг захиргааны үндсэн нэгж
аймгийн чуулган Манжийн ноёрхлын үед монголын аймгийн дээд эрхийг барьж байсан газар
аймгийн яам аймгийн эрх барих газар
монгол аймаг монгол угсаатан
татаар аймаг татаар угсаатан
аймаг анги

нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны нэгж

аймаг муж

нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны нэгж - Хүн морины тоо зэргийг хэлэлцэх байтугай аймаг мужийн хот балгад олон зууд хүрэх бөлгөө. Замлин Сэнчиний намтар оршив.,

аймаг олон

аймгийн хүмүүс - Харьяат аймаг олноо монгол улс нэрийдэж г‎энэ. Хуримын ерөөл.,

аймаг отог удам угсаа, газар нутаг зэргээрээ нэгдсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийг нэрлэх засаг захиргааны нэгж
аймаг угсаа

угсаа төрөл, соёл заншил нэгтэй хүмүүс - Аймаг угсааныхаа залуу охид хөвгүүдтэй эрдэм суралцаж байсан ажээ. Чехийн эртний домог тууж.,

аймаг улс~улс аймаг а. Улс орон; б. Нэг ноёнд хамаарагдах бүлэг хүмүүс
аймаг хот хотол даяар
аймаг хотол

хотол олон

аймаг хошуу

нутаг орон - Алс хол нутагтай тэр аймаг хошуундаа хүндтэй тэр. Арван гурван хүлгийн дуун.,

овог аймаг нэг угсаанаас гаралтай хүмүүсийн нэгдэл
амьтны аймаг амьтны ертөнц
нарны аймаг нар түүнийг тойрон эргэх том бага гараг, тэдгээрийн дагуул сүүлт од, солирын биетээс бүрдсэн тогтолцоо
ургамлын аймаг ургамлын ертөнц, ургамлын төрөл зүйл
үгсийн аймаг үгсийн анги, ангилал
Ижил үг:

АЙМАГ II