АЙМАРЛАЛ
/ хуучирсан /

1. Аймарлах үйлийн н‎эр, завхайрал, завхарсан явдал, ёс суртахуунаа алдах явдал;


2. Элдэв юм бодож сэтгэл санаа уймран хэлсэн үгнээсээ бусрах нь.