АЙМАРЧ

Ёс суртахуунгүй, завхарсан, шалиг завхай хүн, садар самуун хүн: аймарч хүн (ёс суртахуунгүй