АЙМСАХ

1. Хилэгнэн зэвүүрхэх: аймсан загнах (хилэгнэн загнах), ихэд аймсах (ихэд хилэгнэх) дэлгэрэнгүй...


2. Зэмлэн ярих, буруушаах.

аймсан загнах хилэгнэн загнах
ихэд аймсах ихэд хилэгнэх