АЙМХАЙХАН

Нэлээд аймхай - Хүнийг үнэхээр л хайрлаж чадсан бол хариу шангүй хайр гэж байдаггүй хойно, нэг удаа тэр охины орны дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Цагаан малгайт.