АЙМШИГГҮЙ

Аймшиг байхгүй, айх эмээх юмгүй: аймшиггүй явдал (баатарлаг, эрэлхэг явдал) - Аймшиггүй явдал дэлгэрэнгүй... Д.Сэнгээ. Түүвэр зохиол.