АЙМШИГ

1. Айдас хүргэх зүйл - Одоо миний буусан газар маань хаа билээ гэж санахаас юу юугүй аймшиг төрөөд ирэв. дэлгэрэнгүй...


2. Аюул хөнөөл, гамшиг зовлон учруулах юм - Тэгэхдээ "Нохойн дуу ч ойртож дээ" гэж бодон биеэ цэхлэн аймшиг, гайхамшиг алиныг үл мэдэх тулаанд дэлгэрэнгүй...С.Дашдооров. Үлгэрийг дутуу ярьдаггүй.

аймшиг төрүүлэх айдас төрүүлэх
аймшгийн кино айдас хүргэх кино