АЙМХАЙ I

1. Айх зантай, зориггүй;


2. Халирхай, чигч бус: аймхай хүн (хулчгар, ‎эр зориггүй хүн), аймхай хулчгар [хоршоо] (а. Айх зантай - Чи дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Түүвэр зохиол; б. Чигч бус, халирхай), аймхай нохой чимээгүй зуудаг [зүйр  цэцэн үг] (зусар муу хүн бусдыг далдуур хорлодог гэсэн санаа).

аймхай хүн хулчгар, эр зориггүй хүн
аймхай нохой чимээгүй зуудаг зусар муу хүн бусдыг далдуур хорлодог гэсэн санаа
аймхай хулчгар

а. Айх зантай - Чи ямар аймхай хулчгар амьтан бэ. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол; б. Чигч бус, халирхай

Ижил үг:

АЙМХАЙ II: