АЙМТГАЙ

Амархан айдаг, үргэлж айж байдаг: аймтгай хүн (а. Үргэлж айж байдаг зантай хүн - Хүрлээ угаасаа дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Хүрлээ; б. Туйлбаргүй, зориггүй хүн), аймтгай хүн арав үхнэ, айдаггүй хүн нэг үхнэ [зүйр цэцэн үг] (шийдэмгий зоригтой бай гэсэн санаа).

аймтгай хүн

а. Үргэлж айж байдаг зантай хүн - Хүрлээ угаасаа зүрх муутай, аймтгай хүн д‎ээ. Б.Бааст. Хүрлээ; б. Туйлбаргүй, зориггүй хүн

аймтгай хүн арав үхнэ, айдаггүй хүн нэг үхнэ

шийдэмгий зоригтой бай гэсэн санаа