АЙМАХ

1. Сандран т‎эвдэх: аймах үймэх [хоршоо] (сандран тэвдэх, айж уймрах) - Болжмор шувуу суух дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Сахиус, сүнс хоёр., аймах займах [хоршоо] (айсандаа хэлсэн үгээ дахин давтах, буруу зөрүү ярих, хольж хутган ярьж сандрах);


2. [хуучирсан] Уцаарлан тумархах, айлган гоморхох - Та намайг муу өтгөс өвгөнийг хэлэв гэж бүү айм. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

аймах займах

айсандаа хэлсэн үгээ дахин давтах, буруу зөрүү ярих, хольж хутган ярьж сандрах

аймах үймэх

сандран тэвдэх, айж уймрах - Болжмор шувуу суух газраа олохгүй айман үймэн эргэлдэж ниснэ. Д.Маам. Сахиус, сүнс хоёр.,