АЙМГАРХАХ

Нэг аймаг хэмээн дотносох, нутгархах: аймгархах үзэл (нэг аймаг хэмээн дотносох үзэл).