АЙМАРЛАХ
/ хуучирсан /

1. Шалиг завхай явдалд автах, зальхай болох, садар самуун болох;


2. Санаа сэтгэл уймрах, элдэв зүйл бодох.