АЙМАГ II

Айлаас арай хол, саахалтаас арай ойр орших зай: айл аймаг [хоршоо] (а. Айл зэргэлдээ, хөрш зэргэлдээ; дэлгэрэнгүй...

айл аймаг а. Айл зэргэлдээ, хөрш зэргэлдээ; б. Нутаг нуга нэгтэй - Эднийх манайх хоёр олон жил айл аймаг явсан юм. С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж
айл зэргэлдээдээ сайн, аймаг холдоо сайн уул усны ойр нь, ураг төрлийн хол нь дээр
айлдаа итгэмжтэй, аймагтаа хүндтэй нутаг усандаа нэр хүндтэй
Ижил үг:

АЙМАГ I