айл аймаг
а. Айл зэргэлдээ, хөрш зэргэлдээ; б. Нутаг нуга нэгтэй - Эднийх манайх хоёр олон жил айл аймаг явсан юм. С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж