АЙХ II

Малын дэлэн хөх өвдөх - Үнээний дэлэн айчихлаа. Яриа.

Ижил үг:

АЙХ I