АМАРЛАГ II
/ амьтан /

Толгой жижиг, нүд, хайрс том, нуур, тогтоол усанд амьдардаг, 7 сантиметр урт, бараавтар өнгөтэй, хавчгар нарийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АМАРЛАГ I