АРВААЛЖ II
/ амьтан /

Тэмээлзгэнэ.

Ижил үг:

АРВААЛЖ I