АЮУЛАХ III
/ хуучирсан /

Аюул айдас төрүүлэх.

Ижил үг:

АЮУЛАХ I

АЮУЛАХ II