АМАРЛАГ I
/ амьтан /

Урт нуруутай, маш бөлхөн нэг зүйл гөрөөс.

Ижил үг:

АМАРЛАГ II