АМАРМАГ II

Хүсэлт тэнгэрийн орон.

Ижил үг:

АМАРМАГ I

АМАРМАГ III