АМАРХАН I
/ хүндэтгэл /

Амар мэнд: амархан сайн уу? (ахмад хүнтэй мэндчилэх үг) - За Товуудай авгай амархан сайн байна дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., амархан уу? (үе тэнгийн хүмүүсийн мэндчилэх үг). 

амархан сайн уу

ахмад хүнтэй мэндчилэх үг

амархан уу

үе тэнгийн хүмүүсийн мэндчилэх үг

Ижил үг:

АМАРХАН II

хялбар

Хуурмаг амраг хагацах нь амархан. Хуурай мод хугарах нь амархан. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 04:04:07