АМАРХАН II

Маш амар: амархан ажил (хийхэд маш амар ажил), амархан сурах (дор нь сурах), амархан туядах дэлгэрэнгүй...

амархан ажил

хийхэд маш амар ажил

амархан сурах

дор нь сурах

амархан туядах

дорхноо ядрах

туйлбаргүй хүн буцахдаа амархан, тугалган жад шантрахдаа амархан

тогтсон санаа бодолгүй хүн хэлсэн үгэндээ хүрдэггүй буцамтгай байдаг гэсэн санаа

оньсыг нь олбол тайлахад амархан, олмыг нь олбол гатлахад амархан

аливаа ажлыг эв аргыг нь олбол хийхэд хялбар гэсэн санаа

Ижил үг:

АМАРХАН I