туйлбаргүй хүн буцахдаа амархан, тугалган жад шантрахдаа амархан

тогтсон санаа бодолгүй хүн хэлсэн үгэндээ хүрдэггүй буцамтгай байдаг гэсэн санаа