АМБАН II

Их том: амбан шар (нас гүйцсэн шар) - Гэтэл тэдний сайхан амбан шарыг хулгайч дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

Ижил үг:

АМБАН I

АМБАН III