АМГАЙ I

Морь малын аманд үмхүүлэх хазаарын нарийн гонзгой төмөр, зажилбар - Ган амгай дарсан ухаа хонгор дүүхэлзэнэ. дэлгэрэнгүй...

амгай зуулгах хазаарын амгайг сул биш, жолоог татан амгайг завжинд тулган зуулгах
амгай салгахгүй морио амраалгүй хол удаан явах
амгай зуузай амгай, түүний хазаарын гархи, жолоо цулбууртай холбоход зориулсан цагариг төмөр
амгай яр хүний завжинд гардаг нэг зүйл яр
нагацын морины халуун амгайгаар домнох хүүхдийн ам гэмтэхэд нагацын морины халуун амгай зуулгаж домнох арга
амгай түлхрэх

амгайн сэнж элэгдэж сэтрэх

амгай жолоогүй

а. Унаа морины ам дийлдэхгүй давхих байдал; б. Үгээ бодолгүй хэлдэг

амгайн сүүж

амгайн үзүүртээ битүү сүүжтэй гонзгой хос төмөр

амгайн чөмөг

амгайн үзүүртээ сэтэрхий сүүжтэй гонзгой хос төмөр

амгай дөлрөх

амгайн сэнж элэгдэж сэтрэх

Ижил үг:

АМГАЙ II

АМГАЙ III